JAVNE KONSULTACIJE: Nacrt Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027.

JAVNE KONSULTACIJE: Nacrt Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027.

U skladu sa Zakonom o poljoprivredi (Službene novine Federacije BiH”, br. 88/07, 4/10, 27/12, 7/13, 82/21), Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji  Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/17), te pratećom Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/19) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je izradilo i stavlja na uvid nacrt Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. – 2027.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da se uključe i daju svoje komentare, prijedloge i sugestije na dokument, te ih dostave na predviđenom obrascu do 12.02.2024. godine u pisanoj formi na adresu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: Hamdije Ćemerlića 2, 71 000 Sarajevo ili elektronskim putem na email: pejo.janjic[at]fmpvs.gov.ba.

Scroll to Top