ATIFIKACIJA SPORAZUMA I PROTOKOLA

ATIFIKACIJA SPORAZUMA I PROTOKOLA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018. – 2020. za 2020. godinu, između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, te Protokola kojim se izmjenjuje i dopunjuje Konvencija za zaštitu pojedinca u pogledu automatske obrade ličnih podataka.

Pojedinačni prijedlozi odluka o ratifikacije bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: