BiH I TURSKA JAČAJU SARADNJI U BORBI PROTIV PREKONGRANIČNOG KRIMINALA

BiH I TURSKA JAČAJU SARADNJI U BORBI PROTIV PREKONGRANIČNOG KRIMINALA

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma o sigurnosnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, kojim se intenzivira sveukupna bilateralna saradnja u borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala.

Na ovaj način će dvije države, u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim propisima, intenzivirati saradnju u borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala, a naročito u vezi s terorizmom, organiziranim kriminalom, krijumčarenjem migranata, trgovinom ljudima, opojnim drogama i psihotropnim supstancama i njihovim prekursorima, te u borbi protiv kibernetičkog kriminala.

Nadležni organi za provođenje ovog sporazuma bit će Ministarstvo bezbjednosti BiH i  Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Turske.

Prijedlog sporazuma sa Izvještajem o obavljenim pregovorima bit će dostavljen  Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar sigurnosti.

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: