Oprócz powyższych oznaczeń, w niektórych przypadkach, w kalendarzu można spotkać się z dwukolorowym tłem danej daty, jeżeli np. Dany dzień oznacza zarówno święto wolne od

Read More »
Scroll to Top