OSNOVNI POKAZATELJI

OSNOVNI POKAZATELJI

Šumarstvo i drvna industrija Federacije Bosne i Hercegovine predstavljaju povezanu reprocjelinu čija je djelatnost uzgoj, zaštita i iskorištavanje šuma, proizvodnja rezane građe, elemenata, ploča, furnira, finalnih proizvoda od drveta, peleta i biomase.

Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta prema podacima Federalne uprave za šumarstvo iznosi 1.518.471 ha ili 58% od ukupne površine FBiH.

Šume u državnom vlasništvu čine 1.241.341 ha ili 82%. Privatne šume čine 277.130 ha ili 18%.

Šumama gazduje 8 kantonalnih/županijskih poduzeća šumarstava (ŠPD/ŠGD) i šumarstvo PRENJ i Srednje-neretvansko šumarstvo.

Šumarstva (ŠPD/ŠGD) zapošljavaju 5.337 uposlenih(FZS).

Na postojećoj sirovinskoj osnovi razvila se drvna industrija koja proizvodi širok asortiman proizvoda, izvozno orjentirana i jedina je grana privrede u FBiH i BiH koja ima suficit u međunarodnoj razmjeni.

Drvna industrija FBiH  ima višegodišnje iskustvo u izvozu proizvoda viših faza prerade  u zemlje EU i druga tržišta.

To potvrđuju dosadašnji izvozni rezultati, međunarodni certifikati koje kompanije posjeduju, dobivene prestižne nagrade za dizajn i kvalitet proizvoda na međunarodnim sajmovima. Može se slobodno reći da su proizvođači namještaja od masivnog drveta lideri u JI Evropi. Proizvodi od domaće bukve su konkurentniji i nisu zavisni od uvoza.

U drvnoj industriji posluje preko 1.000 kompanija.

Broj uposlenih u primarnoj i polufinalnoj preradi je 8.134 uposlena, a u finalnoj preradi 6.989 uposlena (FZS).

Drvna industrija u FBiH učestvuje sa 14% u ukupnoj proizvodnji u FBiH i u izvozu sa 12%. Izvoz drvne industrije u 2020 iznosio je oko 640  miliona KM .

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: