IZAZOVI I TRENDOVI POSLOVANJA U DRVNOJ INDUSTRIJI ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19 ( 2020.-2021 GOD.)

IZAZOVI I TRENDOVI POSLOVANJA U DRVNOJ INDUSTRIJI ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19 (2020.-2021 GOD.)

Pojavom pandemije izazvanom virusom COVID-19 došlo je do naglog poremećaja u poslovanju firmI u sektoru drvne industrije. Zatvaranje granica, ograničenja izvoza gotovih proizvoda i uvoza repromaterijala za potrebe drvne industruje rezultiralo je negativnim trendovima u poslovanju ovih kompanija.

Na osnovu informacija dobivenih od većih kompanija iz oblasti prerade drveta u navedenom vremenskom periodu došlo je do poremećaja poslovanja izraženih u sledećim parametrima:

  • Smanjen obim proizvodnje 10-15 %
  • Smanjen obim izvoza 20-25 %
  • Otpuštanje radne snage 3-5%
  • Povećani lageri sirovine u JP Šumarstava koji su zaprijetili nelikvidnošću ovih preduzeće.
IMPLEMENTIRANO OD STRANE: