POSLOVANJE PREDUZEĆA DRVNE INDUSTRIJE U POST-COVID PERIODU SA OSVRTOM NA KRIZU IZAZVANOJ RATOM U UKRAJINI

POSLOVANJE PREDUZEĆA DRVNE INDUSTRIJE U POST-COVID PERIODU SA OSVRTOM NA KRIZU IZAZVANOJ RATOM U UKRAJINI

Neposredno poslije prestanka opasnosti od pandemije COVID-19 došlo je nagloog rasta obima proizvodnje i plasmana u sektoru drvne industrije.

Pozitivni trenduvi u ovom sektoru se ogledaju u povećanoj proizvodnji za 10-20 %, obim izvoza se takođe naglo povećava, a potrebe za novom radnom snagom su sve izraženije.

Zabranom izvoza sirovina šumskih sortimenata iz velikog dijela evropskih i azijskih zemalja, kao i pojavom rata u Ukrajini došlo je novih ograničenja i izazova u oblasti šumarstva i drvne industrije u Bosni i Hercegovini.

 Oni se ogledaju u sledećim pojavama i mjerama:  

  • Velikim potrebama za sirovinom, pogotovo zahtjevima stranih kompanija za oblovinom zbog čega domaće firme dolaze u poziciju da nemaju dovoljno sirovine za sopstveno poslovanje.
  • Enormno povećanje cijena ogrevnog drveta i peleta kao osnovnog energenta za domaćinstva.
  • Velika potražnja ovih energenata na međunarodnim tržištima.
  • Vladina mjera o zabrani izvoza oblovine i energenata na bazi drveta
  • Nedostatak radne snage koko sektoru šumarstava tako i u dijelu drvne industrije
IMPLEMENTIRANO OD STRANE: