Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici prihvatio je nacrte zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH, zakona o električnoj energiji Federacije BiH, zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici prihvatio je nacrte zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH, zakona o električnoj energiji Federacije BiH, zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici prihvatio je nacrte zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH, zakona o električnoj energiji Federacije BiH, zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Ovim setom zakona je Federacija krenula u reformske procese reguliranja energetskog sektora na način da se omogućuje svim sudionicima i građanima da budu učesnici u proizvodnji električne enegije a ne samo potrošnje.

Uvodi se sistem prosumera, koji podrazumijeva da krajnji kupac može biti i proizvođač električne energije za svoje potrebe i za tržište.

Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH se donosi prvi put i njime se uređuje uloga i mjesto regulatora odnosno Regulatorne komisije za energiju (FERK-a) kojem mu je data nadležnost za regulaciju svih energetskih djelatnosti, električna energija, nafta, gas i obnovljivi izvori.

Preuzeto sa: https://business-magazine.ba/2022/07/27/gradanima-fbih-omoguceno-da-budu-ucesnici-proizvodnji-elektricne-energije/

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: