Odlukom Vlade KS drvoprerađivači iz ovog kantona će imati prednost u nabavci sirovina

Odlukom Vlade KS drvoprerađivači iz ovog kantona će imati prednost u nabavci sirovina

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo pripremilo je, a Vlada Kantona Sarajevo donijela Odluku o uslovima i načinima prodaje drvnih šumskih sortimenata i nedrvnih šumskih proizvoda u što spada ljekovito bilje i zaštićene rijetke vrste bilja.

 

Primjenom ove odluke bit će omogućena zaštita domaćih drvoprerađivača, kao i davanje prednosti pri kupovini drvnih sortimenata svim drvoprerađivačima s područja našeg kantona u odnosu na one koji dolaze iz drugih dijelova države.

“Na ovaj način omogućit ćemo našim drvopreradivačima lakši pristup sirovinama što će dovesti do povećanja proizvodnje i poslovne aktivnosti, čime rješavamo dugogodišnji problem koji je onemogućavao drvopreradivačima s područja Kantona Sarajevo pristup potrebnim sirovinama za nesmetanu proizvodnju“, kazao je ministar privrede Adnan Delić.

Ovom Odlukom uspostavlja se i sistem prodaje koji isključuje nezakonite aktivnosti i odlučivanje pojedinca kod izbora kupaca i određivanja cijena, te raspodjelu količina po kupcima što će omogućiti svima jednaku početnu šansu za nabavku drvnih šumskih sortimenata.

Kako je kazao ministar Delić provođenjem Odluke onemogućit će se i ostvarivanje “ekstra-profita“ jednog ili više kupaca po osnovu favoriziranja ili privilegija, obezbjeđenje lokalnog stanovništva ogrjevnim drvetom, te razdvajanje administrativnih od ekonomskih funkcija s ciljem što kvalitetnijeg provođenja Zakona o šumama.

Jedan od prioritetnih ciljeva je i sprečavanje nelegalnih aktivnosti u oblasti prodaje drvnih sortimenata i nedrvnih šumskih proizvoda.

“Donošenjem ove Odluke nastojimo uvesti red u oblast iskorištavanja jednog od najvrijednijih prirodnih resursa kojima Kanton raspolaže i to podizanjem stepena zaštite biodiverziteta i ukupnog ekosistema šume, te podići i nivo zaštite privrednika iz oblasti drvne industrije koji posluju u KS“, pojasnio je Delić.

Osim segmenta prodaje drvnih sortimenata, primjenom ove odluke po prvi put se u sistem uvodi obaveza prodaje nedrvnih šumskih proizvoda, te sam način njihovog prikupljanja iz šuma, odnosno stavljanje pod nadzor ubiranja ljekovitog bilja, posebno strogo zaštićenih biljnih vrsta o kojima se ne vodi računa i koje se nekontrolisano iskorjenjuju.

Preuzeto sa: https://www.klix.ba/biznis/privreda/odlukom-vlade-ks-drvopreradjivaci-iz-ovog-kantona-ce-imati-prednost-u-nabavci-sirovina/220822041

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: