DODATNI POZIV MMSP ZA UČEŠĆEM NA BESPLATNOJ OBUCI: “E-PRODAJA I MARKETING “

DODATNI POZIV MMSP ZA UČEŠĆEM NA BESPLATNOJ OBUCI: “E-PRODAJA I MARKETING “

Privredna/Gospodarska komora FBIH usljed velikog interesa mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) za obukom na temu: „E-PRODAJA I MARKETING“, otvara dodatni poziv za učešćem na ovoj BESPLATNOJ obuci.

Projekat „Business Information Hub“, Privredna/Gospodarska komora FBIH implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta, kojeg finansira Evropska Unija i Vlada SR Njemačke.  

Online obuka će se održati u ponedjeljak, 05.09.2022. sa početkom u 10h.

Svi prijavljeni učesnici se mole da dan pred obuku provjere junk/spam folder, u slučaju da je email sa linkom za pristupanje i detaljnom agendom završio u neželjenoj pošti.

Prijavu za učešće je moguće izvršit putem linka najkasnije do petka, 02.09.2022.godine.

 

Cilj obuke je na razvoju neophodnih znanja i vještina korištenjem digitalnih alata, s obzirom da domaća ekonomija još uvijek ne uspijeva iskoristiti sve prednosti nove tehnologije za jačanje konkurentnosti i ekspanzije na nova tržišta, jednostavnijim i inoviranim – online putem.

Poziv za obuku najmjenjen je svim mikro, malim i srednjim prduzećima (MMSP), sa posebnim fokusom na kompanije iz metalnog i drvnog sektora.

Motiv realizacije projekta Business Information Hub je pretvaranje teških vremena za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u svojevrsnu priliku, transformacijom trenutne situacije alternativnim putevima koji će istaći upotrebu pametnih i online alata, te tako omogućit nastavak poslovanja i u ovim izazovnim vremenima.

Više informacija o projektu dostupno je na www.bizuhub.ba

 

 

 

Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini  da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

 

Za dodatna pitanja o projektu molimo vas kontaktirajte :

 

Anela Karahasan, Projekt menadžer

email: a.karahasan@kfbih.com

tel: 38733 566 333, i

 

Armin Hodžić, Tim lider

email: a.hodzic@kfbih.com

tel: 38733 566 308

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: