Obavijest o istraživanju tržišta rada 06.09.2022.

Obavijest o istraživanju tržišta rada 06.09.2022.

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava privredne subjekte da će Federalni zavod za zapošljavanje i službe za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, u periodu od 7.9. do 7.10.2022. godine organizirati anketiranje poslodavaca u sklopu istraživanja tržišta rada u Federaciji BiH 2022/2023, a radi sagledavanja trendova i procjene kretanja na tržištu rada.

Planirano je da se u okviru istraživanja kroz anonimnu anketu obuhvati reprezentativni uzorak od oko 1.300 poslodavaca (malih, srednjih i velikih) iz Federacije BiH iz ključnih djelatnosti, a koji imaju pet i više zaposlenih.

Cijeli proces odvija se uz podršku EU projekta „Unaprjeđenje istraživanja tržišta rada“, a anketiranje će provoditi predstavnici službi za zapošljavanje koji su stručno obučeni, u sklopu navedenog projekta, za provođenje anketiranja uz primjenu utvrđene metodologije istraživanja.

Pitanja iz upitnika odnose se uglavnom na sagledavanje potreba poslodavaca za radnom snagom, najtraženijim zanimanjima, procjenu eventualnih viškova radne snage, otežavajuće okolnosti u pronalasku radnika, mogućnosti poslodavaca da organiziraju praktičnu obuku za učenike, studente i nezaposlene osobe, kao i na zadovoljstvo uslugama službi za zapošljavanje i dr.

Dobiveni rezultati će poslužiti za unaprjeđenje aktivnosti, projekata, usluga i suradnje javnih službi za zapošljavanje sa poslodavcima, kao i izradu javnih politika za tržište rada u Federaciji BiH zasnovanih na analizi postojećeg stanja i budućih trendova.

 

Pozivamo privredne subjekte  da se odazovu anketarima iz službi za zapošljavanje, u slučaju da im se obrate, te da sudjeluju u ovom istraživanju.

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: