Bosanskohercegovačke kompanije na 11. međunarodnom sajmu dobavljača kompanije Volkswagen u Njemačkoj

Bosanskohercegovačke kompanije na 11. međunarodnom sajmu dobavljača kompanije Volkswagen u Njemačkoj

Pod motom „Povezivanje mogućnosti automobila – inteligentno, digitalizovano, autonomno vozilo“, otvoren je 11. međunarodni sajam dobavljača kompanije Volkswagen (IZB2022), koji se ove godine održava od 11. do 13. oktobra u Wolfsburgu, u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je jedan od izlagača na ovom sajmu, a njihovo učešće je podržano kroz projekat „HelpDesk – Business Information Hub“, koji se realizuje u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta, zajednički sufinansiranog od Evropske unije i Vlade Savezne Republike Njemačke.

Na štandu Privredne komora Federacije Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina će se predstaviti sa četiri kompanije koje dolaze iz metalskog sektora, sa specijalizacijom u automobilskoj industriji, i to: CORE d.o.o. Sarajevo, GS TM Travnik, TMD Group d.o.o. Gradačac i WAGNER Automotiv Gradačac.

Ovo će biti ne samo odlična prilika za umrežavanje, razmjenu informacija sa pregledom najnovijih dostignuća i inovacija u automobilskoj industriji, već i odlična prilika za direktne sastanke između kompanija iz Bosne i Hercegovine i SR Njemačke, jer je u okviru štanda Komore organiziran i poseban prostor za B2B sastanke na koji su pozvani i predstavnici eminentnih njemačkih udruženja poput: BME Bundesverband Materialwirtschaft und Einkauf, AHK Delegation der Deutschen Wirtschaft in Bosnien und Herzegovina, Team VDMA Außenwirtschaft (Verein Deutscher Maschinen und Anlagenbauer), Wirtschaftsverband Stahl und Metallverarbeitung e.V., VDA Verband der Automobilindustrie, VDI Verein Deutscher Ingenieure, Berufsgenossenschaft Holz und Metall.

Fokus ovogodišnjeg sajma IZB2022 su goruće teme automobilske industrije koje su reogranizovale kompletno tržište, stavljajući u primarni fokus elektromobilnost, pametne usluge, održivost, proizvodnju i industriju 4.0, a naročito održivost lanca dobavljača, koji je poremećen zbog brojnih svjetskih dešavanja iz prethodnog perioda, a naročito tokom krize pandemije Covid-19. Osim toga, na sajmu IZB2022 će biti prikazana najnovija tehnološka dostignuća u polju mobilnosti automobilske industrije, kao i ideje na kojima tek treba da se radi.

Dodatno, sajam IZB2022 je svojevrsna prilika za razmjenu informacija i iskustava sa predstavnicima proizvođača originalne opreme, donosiocima odluka i stručnjacima u korporativnom sjedištu Volkswagena u Wolfsburgu. Pored učešća na sajmu, sa ciljem ostvarivanja direktne saradnje bosanskohercegovačkih kompanija sa stručnjacima automobilske industrije Njemačke, Privredna komora FBIH na raspolaganju svim svojima članicama ustupa besplatno ured u razvojnom sjedištu Volkswagen AG u Wolfsburgu.

Podsjećamo, Privredna komora FBIH se zajedno sa devet kompanija iz automobilske industrije na ovom sajmu prvi put predstavila 2018. godine, na 10. međunarodnom sajmu dobavljača (IZB2018), koji je zbog pandemije koronavirusa bio odgođen do ove godine.

Prethodne impresije učešća bosanskohercegovačkih kompanija na IZB sajmu možete pogledati na:

Cilj organizacije sajamskih aktivnosti u okviru projekta „HelpDesk Business Information Hub“ je izlazak bosanskohercegovačkih kompanija na međunarodne sajmove, kako bi se iste predstavile svjetskim kompanijama, umrežile i tako povećale svoju konkurentnost i ublažile posljedice pandemije Covid-19.

 

Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini  da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

Za dodatna pitanja o projektu molimo vas kontaktirajte:
Anela  Karahasan

Anela Karahasan

kontakt telefon: 033 566 333,
email: a.karahasan@kfbih.com

Armin Hodžić

Armin Hodžić

kontakt telefon: 033 566 308,
email: a.hodzic@kfbih.com

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: