Fashion Prime – sajam tekstila, dobavljača i tehnologije konfekcije

Fashion Prime – sajam tekstila, dobavljača i tehnologije konfekcije

BPI Business Consulting poziva naše firme iz sektora na Sajam tekstila, dobavljača i tehnologije konfekcije Fashion Prime.

BPI Business Consulting poziva naše firme iz sektora na Sajam tekstila, dobavljača i tehnologije konfekcije Fashion Prime, koji će se održati u periodu između 12. i 15. oktobra. 2022. godine.

Fashion Prime je vodeći sajam u Turskoj na kojem su istovremeno izložene sve potrebe sektora, od tkanine do dugmeta, od mašina za odjeću do etiketa. Na sajmu će biti izloženi i tekstilni strojevi i tehnologije tiskanja tekstila, kao i mašine i tehnologije korištene u proizvodnji konfekcije.

Uzmite svoje mjesto na sajmu i povećajte svoj tržišni udio. 

Detaljnije o sajmu na web stranici: www.fashionprime.izfas.com.tr

Kontaktirajte nas već danas.

WEB: www.bpi.ba

MAIL: samir.vildic@bpi.ba

MOB: +387603395686

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: