J A V N I  P O Z I V za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2021. godinu

J A V N I P O Z I V za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2021. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, sa pozicije 31010003 – “Podrška razvoju Kantona”, a koji se odnosi na sljedeće projekte:

1. refundacija uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće
zaposlenika za mjesec mart 2021. godine privrednim subjektima
sa područja Tuzlanskog kantona do 400.000,00 KM
2. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
nabavku opreme, alata i repromaterijala do 1.800.000,00 KM
3. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
digitalnu transformaciju do 120.000,00 KM
4. subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 500.000,00 KM
5. subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme,
alata i repromaterijala do 100.000,00 KM
6. subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima
obrtnika do 10.000,00 KM
7. sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih
međunarodnih fondova do 50.000,00 KM

Sve potrebne informacije o javnom pozivu, zahtjeve i ostale obrasce (Izjave) po pojedinim projektima možete pronaći na sljedećim linkovima:


PRILOZI:

• Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava Podrska razvoju Kantona za 2021. godinu


1. REFUNDACIJA UPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA NA PLAĆU I IZ PLAĆE ZAPOSLENIKA ZA MJESEC MART 2021. GODINE

• SMJERNICE_Refundacija uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika za mjesec mart 2021. godine privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona
• ZAHTJEV_ Refundacija uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika za mjesec mart 2021. godine privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona

2. SUBVENCIJE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
• SMJERNICE_Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alat i repromaterijala
• ZAHTJEV_ Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alat i repromaterijla

3. SUBVENCIJE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU
• SMJERNICE_Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju
• ZAHTJEV_ Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju

4. SUBVENCIJE OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
• SMJERNICE_ Subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala
• ZAHTJEV_ Subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala

5. SUBVENCIJE NOVOOSNOVANIM MMSP I OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
• SMJERNICE_ Subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala
• ZAHTJEV_ Subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala


6. SUBVENCIJE ZA PODRŠKU OBRTNIČKIM KOMORAMA I UDRUŽENJIMA OBRTNIKA

• SMJERNICE_ Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika
• ZAHTJEV_ Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika

7. SUFINANSIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA FINANSIRANIH IZ EU I/ILI DRUGIH MEĐUNARODNIH FONDOVA
• SMJERNICE_ Sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova
 ZAHTJEV_ Sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova

IZJAVE
• Izjava_o_korištenim_pomoćima_male_vrijednosti
• Izjava_o_ostvarenim_rezultatima_poslovanja_za mikro_mala_srednja preduzeća
• Izjava_o_realizaciji_projekta_komore_udruženja_fondacije

Izvor:http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-mier/8323-javni-poziv-grant-sredstva-podrska-razvoju-kantona-mp-03062021

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: