Mjere italijanske vlade za ulazak na teritorij Italije- Borba protiv širenja corona virusa

Mjere italijanske vlade za ulazak na teritorij Italije- Borba protiv širenja corona virusa

U Italiji do 15. juna 2022. ostaju na snazi ​​neke mjere suzbijanja COVID-19, kao što je obaveza nošenja zaštitinih maski u određenim kontekstima.

Konkretno, do 15. juna 2022. godine obavezno je nošenje zaštitnih maski tipa FFP2 u sljedećim slučajevima:

a) za pristup sljedećim prijevoznim sredstvima i za njihovu upotrebu:

1) avionima koji obavljaju usluge komercijalnog prevoza putnika;

2) brodovima i trajektima koji se koriste za usluge međuregionalnog transporta;

3) vozovima koji se koriste u međuregionalnom i međugradskom željezničkom prevozu putnika;

4) autobusima koji se koriste za usluge prevoza putnika, sa nediferenciranom ponudom, koji saobraćaju kontinuirano ili periodično na relaciji koja povezuje više od dva regiona i sa unaprijed utvrđenim relacijama, redovima vožnje, učestalošću i cijenama;

5) autobusima koji se koriste za usluge iznajmljivanja sa vozačem;

6) prevoznim sredstvima koja se koriste u lokalnim ili regionalnim uslugama javnog prevoza;

7) školskom prevozu namenjenom učenicima osnovnih, nižih i viših škola;

b) na društvenim dogadjajima otvorenim za javnost koje se održavaju u zatvorenom prostoru u pozorišnim salama, koncertnim salama, kinima, prostorima za zabavu i muzikom uzivo i drugim sličnim prostorima, kao i za sportske događaje i takmičenja koja se održavaju u zatvorenom prostoru.

Nadalje, za radnike, korisnike i posjetioce zdravstvenih, socijalno-zdravstvenih i socijalnih ustanova obavezno je nošenje zaštitnih maski.

U svakom slučaju, preporučuje se nošenje zaštitinih maski na svim javnim zatvorenim mjestima ili mjestima otvorenim za javnost.

Obaveza nošenja zaštitnih maski ne vrijedi za:

a) djecu mlađu od šest godina; b) osobe sa patologijama ili invaliditetom koje nisu kompatibilne sa upotrebom maske, kao i osobe koje moraju komunicirati sa osobom sa invaliditetom kako ne bi mogle da koriste istu: c) osobe koje se bave sportom.

Izvor: https://ambsarajevo.esteri.it/ambasciata_sarajevo/bs/ambasciata/news/dall-ambasciata/contrasto-alla-diffusione-del-coronavirus_0.html

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: