Nove sankcije Rusiji

Nove sankcije Rusiji

Evropsko vijeće složilo se da će šesti paket sankcija protiv Rusije obuhvatiti sirovu naftu, kao i naftne derivate, isporučene iz Rusije u zemlje članice. Napravit će se privremena iznimka za sirovu naftu koja se isporučuje naftovodom. U slučaju iznenadnih prekida opskrbe, uvest će se hitne mjere kako bi se osigurala sigurnost opskrbe.

Čelnici su pozvali Vijeće Europske unije da bez odlaganja finalizira i usvoji nove sankcije, osiguravajući:

  • jedinstveno tržište EU-a koje dobro funkcionira
  • pošteno natjecanje
  • solidarnost među državama članicama
  • jednaki uvjeti za postupno ukidanje ovisnosti EU-a o ruskim fosilnim gorivima

Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel kazao je da je Evropska unija postigla sporazum o zabrani uvoza 2/3 ruske nafte čime će biti uskraćeni veliki prilivi novca ovoj državi, a mišljenja je i da će time biti napravljen pritisak na Rusiju da okonča rat u Ukrajini.

Michel je dodao da paket uključuje i uklanjanje iz SWIFT sistema najveće ruske banke Sberbank kao i zabranu emitovanja programa na području EU za još tri ruska državna emitera. Također tu su i dalje sankcije protiv “pojedinaca odgovornih za ratne zločine u Ukrajini”.

Izvještaj sa sjednice dostupan je na linku:

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2022/05/30-31/
IMPLEMENTIRANO OD STRANE: