OKRUGLI STOL: DRVNA INDUSTRIJA PARTNER VLADA FBIH

OKRUGLI STOL: DRVNA INDUSTRIJA PARTNER VLADA FBIH

Pozivamo mikro, mala i srednja preduzeća na interaktivnu diskusiju u okviru okruglog stola na temu: „Drvna industrija partner Vladi FBiH“ 

koja će se održati

u petak, 17.02.2023. godine, sa početkom u 11:00 h, u

Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru.

 

Zbog niza izazova sa kojima su se suočavala preduzeća iz drvnog sektora poput pandemije korona virusa, energetske krize, promjena u globalnom lancu dobavljača, kao i svjetske ekonomske krize, Privredna/Gospodarska komora FBIH organizira okrugli stol na temu: Drvna industrija partner Vladi FBIH, a u cilju interaktivnog dijaloga predstavnika Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, i privrednih subjekata, te pravovremenog djelovanja na putu prevazilaženja barijera, i jačanja kompetencija kompanija iz drvnog sektora.

Tokom okruglog stola bit će upriličena i prezentacija projekta Business Information Hub, koji Privredna/Gospodarska komora FBiH implementira u okviru šireg EU4Business Recovery programa, a finansira od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke.

Motiv realizacije projekta Business Information Hub je pružiti podršku malim i srednjim preduzećima prvenstveno iz drvnog i metalnog sektora, ali i svim ostalim sektorima u procesu oporavka, kontinuitetu poslovanja, jačanja njihove kompetencije i otpornosti u izazovnim vremenima.Više informacija o projektu dostupno je na www.bizhub.ba .

 

Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini  da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

 

 

 

Za više informacija i prijavu prisustva, molimo kontaktirajte:                                

Anela Karahasan, telefon: 033/566-333, email: a.karahasan@kfbih.com; ili

Armin Hodžić, telefon: 033/566-308, email: a.hodzic@kfbih.com

OKRUGLI STOL: DRVNA INDUSTRIJA PARTNER VLADA FBIH

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: