OKRUGLI STOL:„KONSTANTAN RAST METALNOG I DRVNOG SEKTORA UPRKOS IZAZOVIMA“

OKRUGLI STOL:„KONSTANTAN RAST METALNOG I DRVNOG SEKTORA UPRKOS IZAZOVIMA“

Pozivamo mikro, mala i srednja preduzeća na interaktivnu diskusiju u okviru okruglog

stola na temu: „Konstantan rast metalnog i drvnog sektora uprkos izazovima“

koja će se održati

u ponedjeljak, 27.02.2023. godine, sa početkom u 11:00 h, u

u prostorijama Kantonalne

privredne komore Tuzla, na adresi Trg slobode bb, 75000 Tuzla

Zbog niza izazova sa kojima su se suočavala preduzeća iz metalnog i drvnog sektora poput

pandemije korona virusa, energetske krize, promjena u globalnom lancu dobavljača, kao i

svjetske ekonomske krize, sa posebnim fokusom na izazove u ljudskim resurskima,

Privredna/Gospodarska komora FBIH organizira okrugli stol na temu: „Konstantan rast

metalnog i drvnog sektora uprkos izazovima“ , a u cilju interaktivnog dijaloga predstavnika

privrednih subjekata i Komore, te pravovremenog djelovanja na putu prevazilaženja barijera,

i jačanja kompetencija kompanija iz metalnog i drvnog sektora.

Tokom okruglog stola bit će upriličena i prezentacija projekta Business Information Hub, koji

Privredna/Gospodarska komora FBiH implementira u okviru šireg EU4Business Recovery

programa, a finansira od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke.

Motiv realizacije projekta Business Information Hub je pružiti podršku malim i srednjim

preduzećima prvenstveno iz drvnog i metalnog sektora, ali i svim ostalim sektorima u

procesu oporavka, kontinuitetu poslovanja, jačanja njihove kompetencije i otpornosti u

izazovnim vremenima.Više informacija o projektu dostupno je na www.bizhub.ba .

Prijavu prisustva možete izvršit registracijom na link:

https://forms.gle/owJ88ZoFaMU1GdvCA

“Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini da nastave sa

poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u

osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg

poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska

unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno

provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

Za više informacija i prijavu prisustva, molimo kontaktirajte:
Anela Karahasan, telefon: 033/566-333, email: a.karahasan@kfbih.com; ili

Implementiraju:
Armin Hodžić, telefon: 033/566-308, email: a.hodzic@kfbih.com

Okrugli stol : „KONSTANTAN RAST METALNOG I DRVNOG SEKTORA UPRKOS IZAZOVIMA“

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: