PODRŠKA VMBiH JAČANJU POLJOPRIVREDE

PODRŠKA VMBiH JAČANJU POLJOPRIVREDE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede, kojim se želi povećati konkurentnost ovog sektora na tržištu Evropske unije.

Cilj Projekta je povećanje otpornosti poljoprivrednog sektora na ekonomske, klimatske i druge promjene, što će doprinijeti povećanju konkurentnosti poljoprivrede, ali i boljem kvalitetu i sigurnosti hrane.

Zajam je vrijedan 61,4 miliona eura i bit će alociran u jednakim iznosima po 30,7 miliona eura Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Entiteti će od ovih sredstava po 1.576.000,00 eura doznačiti Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za jačanje kapaciteta poljoprivrednog informacionog sistema, dogradnju veterinarskih IT sistema, fitosanitarnog i sistema za sigurnost hrane.

Radi se o veoma povoljnom zajmu s rokom otplate od 32 godine, uključujući sedam  godina grejs perioda.

Prijedlog sporazuma sa Osnovama za zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar  finansija i trezora.

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: