Podržana primjena alternativnih  pravila porijekla

Podržana primjena alternativnih pravila porijekla

Vijeće ministara BiH, 06.06.2022., usvojilo je Informaciju o alternativnim primjenjivim pravilima porijekla s ciljem uvođenja istih u ugovore o slobodnoj trgovini koje je sklopila Bosna i Hercegovina.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da poduzme potrebne aktivnosti kako bi, u skladu s odredbama CEFTA 2006 sporazuma, Ugovora o slobodnoj trgovini s državama EFTA-e i Ugovora o slobodnoj trgovini s Republikom Turskom, bila omogućena primjena alternativnih pravila porijekla. Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da poduzme potrebne aktivnosti kako bi Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje, u skladu s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), donijelo odluku kojom se omogućava primjena alternativnih pravila porijekla. O realizaciji svih aktivnosti navedena ministarstva dužna su informirati Vijeće ministara BiH.

Alternativna pravila porijekla proizlaze iz Revidirane konvencije koja, zbog nepostojanja konsenzusa, nije usvojena na Zajedničkom odboru PEM konvencije 27. 11. 2019. godine, ali je članicama potpisnicama dopuštena njena primjena na bilateralnoj i prijelaznoj osnovi.

Poboljšanja u Revidiranoj konvenciji se sastoje od uvođenja fleksibilnijih i jednostavnijih pravila koja će industrija u BiH moći lakše ispuniti i time povećati svoju izvoznu konkurentnost.

Revidirana specifična pravila za poljoprivredne i industrijske proizvode su fleksibilnija i prilagođena modernim uvjetima proizvodnje i trgovine, te se općenito olakšava ispunjavanje kriterija za sticanje statusa proizvoda s porijeklom.

Primjenu alternativnih pravila podržale su nadležne entitetske i institucije Brčko distrikta BiH, te privredne komore.

Izvor: https://www.vijeceministara.gov.ba/saopstenja/sjednice/saopstenja_sa_sjednica/default.aspx?id=38078&langTag=bs-BA

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: