PONAVLJANJE TARIFNIH KVOTA ZA ŠEĆER

PONAVLJANJE TARIFNIH KVOTA ZA ŠEĆER

 

 Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o ponavljanju količina tarifnih kvota od 50.000 tona u 2022. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafiniranje, u cilju zaštite prehrambene industrije u BiH.

Pored jačanja jedine domaće šećerane u Brčko distriktu BiH, na ovaj način se štite i domaće kompanije koje u prehrambenoj industriji koriste šećer kao ulaznu sirovinu.

Vijeće ministara BiH donijelo je ovu odluku u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi BiH. 

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: