Porasla proizvodnja ogrjevnog drveta u EU

Porasla proizvodnja ogrjevnog drveta u EU

Evropska kancelarija za statistiku Eurostat objavila je da je u 2021. godini proizvodnja ogrevnog drveta u EU iznosila 118,5 miliona metara kubnih.

To je povećanje od četiri posto u odnosu na 2020. godinu (113,8 miliona m³) i u odnosu na 2019. povećanje je bilo tri posto (115,0 miliona m³).

Posljednjih godina proizvodnja oblovine za ogrevno drvo bilježi stalan porast za 18 posto u 2019. u odnosu na tri godine ranije. Opala je u 2020. zbog mjera vezanih za suzbijanje pandemije kovid-19.

Pet država članica je 2021. zabilježilo najveću proizvodnju ogrjevnog drveta. Na prvom mjestu je Francuska sa 26,7 miliona m³, a slijede je Njemačka 23,2 miliona, Finska 8,9 miliona, Rumunija 6,4 miliona i Švedska s 5,5 miliona kubnih metara.

To je ukupno povećanje od 65 posto proizvodnje ogrevnog drveta u EU.

U poređenju sa 2020. najveći porast proizvodnje ogrjevnog drveta zabilježen je u Njemačkoj i Francuskoj od 15 posto i Mađarskoj 14 posto. Najveći pad zabilježili su Luksemburg od 23 posto, Austrija osam i Estonija šest posto.

Izvor: https://www.akta.ba/eunato/eu/ekonomija/157125/porasla-proizvodnja-ogrjevnog-drveta-u-eu

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: