POZIV NA BESPLATNU OBUKU:UNAPREĐENJE PROIZVODNOG PROCESA MMSP (PRIMJENA 5S, LEAN, KAIZEN)

POZIV NA BESPLATNU OBUKU:
UNAPREĐENJE PROIZVODNOG PROCESA MMSP (PRIMJENA 5S, LEAN, KAIZEN)

Privredna/Gospodarska komora FBIH u okviru projekta „Business Information Hub“, koji se implementira u okviru
šireg EU4BusinessRecovery projekta, a finansira Evropska Unija i Vlada SR Njemačke poziva mikro, mala i srednja
preduzeća (MMSP), na BESPLATNU OBUKU na temu: “UNAPREĐENJE PROIZVODNOG PROCESA MMSP
(PRIMJENA 5S, LEAN, KAIZEN) .
Online obuka će se održati online, u srijedu, 22.02.2023. sa početkom u 10h.
Prijavu za učešće je moguće izvršit putem linka najkasnije do utorka, 21.02.2023. godine.
Detaljna agenda bit će naknadno dostavljena prijavljenim učesnicima obuke. Prijavljeni učesnici se mole da dan pred
obuku, provjere junk/spam foldere u slučaju da su link za pristupanje obuci i agenda završili u neželjenoj pošti.
Posebne menadžerske vještine uključivanje zaposlenih u donošenje odluka, osnaživanje zaposlenih kroz timski rad,
konstantna interna komunikacija i poboljšanje uslova za rad i radnog mesta su ono po čemu su japanske firme
prepoznatljive. Baš taj način rada im je u drugoj polovini XX vijeka omogućio daleko veći rast nego što su imale evropske
i američkim kompanije. Iako su i ove kompanije radile na kontinualnom unapređenju (CI-continuous improvement),
ipak su Japanci brže i više napredovali jer su imali posebnu filozofiju rada poznatu kao Kaizen – poboljšanje kroz male
korake. U SAD 90-ih godina je osmišljen izraz “Lean” (mršav) koji predstavlja težnju kompanije da posluje sa malim
zalihama, bez gubitaka i čekanja. Na koji način Kaizen & Lean vode povećanju kvaliteta, smanjenju troškova i ubrzanju
isporuke bit će više riječi tokom predstojeće obuke.

Poziv za obuku najmjenjen je svim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP), sa posebnim fokusom na kompanije
iz metalnog i drvnog sektora.
Motiv realizacije projekta Business Information Hub je pretvaranje teških vremena za mikro, mala i srednja preduzeća
(MMSP) u svojevrsnu priliku, transformacijom trenutne situacije alternativnim putevima koji će istaći upotrebu
pametnih i online alata, te tako omogućit nastavak poslovanja i u ovim izazovnim vremenima.
Više informacija o projektu dostupno je na www.bizuhub.ba


“Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini da nastave sa poslovanjem i
očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u
prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta
iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion
eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite
www.eu4business.ba.


Za dodatna pitanja o projektu molimo vas kontaktirajte :


Anela Karahasan, Projekt menadžer
email: a.karahasan@kfbih.com
tel: 38733 566 333, i


Armin Hodžić, Tim lider
email: a.hodzic@kfbih.com
tel: 38733 566 301

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: