PRIVREMENO ZABRANJEN IZVOZ ODREĐENIH ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA, OGRJEVNOG DRVETA I PROIZVODA OD DRVETA

PRIVREMENO ZABRANJEN IZVOZ ODREĐENIH ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA, OGRJEVNOG DRVETA I PROIZVODA OD DRVETA

 

PRIVREMENO ZABRANJEN IZVOZ ODREĐENIH ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA, OGRJEVNOG DRVETA I PROIZVODA OD DRVETA
Vijeće ministara BiH je na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta.

Cilj ove odluke je osiguranje neophodnih količina za prerađivačku industriju, otklanjanje prijetnje od ozbiljne ili nepopravljive štete za šume u Bosni i Hercegovini i sprečavanje kritične nestašice ovih proizvoda za stanovništvo i privredu prouzrokovane krizom na svjetskom tržištu energenata.

Odluka će biti objavljena u “Službenom glasniku BiH” i primjenjivat će se 90 dana od dana stupanja na snagu, a to je osmog dana od dana donošenja.

Po isteku roka primjene, Vijeće ministara BiH ima mogućnost produžavati zaštitne mjere predviđene ovom odlukom, na prijedlog i na osnovu izvještaja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o učincima primjene, a sve do ispunjenja ciljeva uvođenja privremene zabrane izvoza.

Vijeće ministara BiH može preispitati primjenu ove odluke i prije isteka njenog važenja u slučaju ispunjenja ciljeva njenog donošenja, na osnovu dostavljenog izvještaja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.(kraj)

Preuzeto sa: https://www.vijeceministara.gov.ba/saopstenja/sjednice/saopstenja_sa_sjednica/default.aspx?id=38110&langTag=bs-BA

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: