Udruženje operatera sistema: održana radionica u Neumu na temu “Deset godina implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i Pravilnka o upravljanju e-otpadom”

Udruženje operatera sistema: održana radionica u Neumu na temu "Deset godina implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i Pravilnka o upravljanju e-otpadom”

U organizaciji Udruženja operatera sistema u FBiH je 25. oktobra 2022. godine u Neumu održana radionica “Deset godina implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom”, te “Pravilnika o upravljanju otpadom elektronskih i elektroničkih proizvoda” od strane ključnih subjekata njihove implementacije: ciljevi, rezultati, izazovi i prijedlozi za prevazilaženje izazova.


Radionici su, pored domaćina – Udruženja operatera sistema u FBiH i Privredne/Gospodarske komore FBiH, prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove – Urbanističko-ekološkog, te tržišnog inspektorata.

Radionicu je, u ime Udruženja, otvorio Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH. Bila je ovo prilika da operateri sistema prezentiraju svoja dostignuća za deset godina poslovanja, izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, te da predlože rješenja za prevazilaženje tih izazova, a sve s ciljem daljeg razvoja uspostavljenih sistema upravljanja ambalažnim otpadom, te otpadom od elektronskih i elektroničkih proizvoda. Na kraju radionice učesnici su usuglasili zaključke koji bi trebali doprinijeti daljem razvoju sistema.

Važnost održavanja jedne ovakve radionice jeste što su ključni učesnici sistema reciklaže u FBiH prvi put svi u deset godina zajedno imali priliku da diskutuju o dosadašnjim postignućima, izazovima sa kojima se susreću, te što su zajednički utvrdili prijedloge koji će dovesti do daljeg razvoja uspostavljenih sistema. Usaglašena je potreba da se radionice u ovom sastavu održavaju jednom godišnje.

Ovim putem zahvaljujemo se predstavnicima svih institucija koji su iskazali zainteresiranost učešća na radionici te dali svoj doprinos u unapređenju i razvoju uspostavljenih sistema.

Udruženje operatera sistema je osnovano 2019. godine u okviru Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, a čine ga operateri sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom Ekopak i Eko-život, te operateri sistema za upravljanje elektronskim i elektroničkim otpadom Zeos i Kim Tec.

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: