UKINUTA COVID OGRANIČENJA ZA ULAZAK STRANACA U BiH

UKINUTA COVID OGRANIČENJA ZA ULAZAK STRANACA U BiH

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o prestanku važenja Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, čime se ukidaju ranije donesene Covid restriktivne mjere za ulazak u BiH. 

Odluka je donesena na osnovu podataka nadležnih zdravstvenih institucija o povoljnoj epidemiološkoj situaciji u BiH već duži period, te zbog činjenice da je većina zemalja regije i svijeta ukinula sve mjere stranim državljanima za ulazak u njihove zemlje.

Na ovaj način prestaje da važi ranija odluka  o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu i njene izmjene objavljene u „Službenom glasniku BiH“, br. 57/20, 58/20 i 36/21.

 Na sjednici je donesena i Odluka o prestanku važenja Odluke o ograničenju kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini, donijeta radi zaštite zdravlja građana nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija u martu 2020. godine proglasila pandemiju prouzrokovanu koronavirusom.

Donošenjem ove odluke prestaju se primjenjivati mjere kojim se zabranjuju  kretanje i boravak stranaca izvan centara u koje su smješteni.

Ove dvije odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u „Službenom glasniku BiH“.

IZVOR: https://www.vijeceministara.gov.ba/saopstenja/sjednice/saopstenja_sa_sjednica/default.aspx?id=38026&langTag=bs-BA

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: