Zeničko-dobojski kanton: poziv na besplatnu obuku kompanijama iz poljoprivredno-prehrambenog sektora na temu: Unapređenje zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID-19 mjere).

Zeničko-dobojski kanton: poziv na besplatnu obuku kompanijama iz poljoprivredno-prehrambenog sektora na temu: Unapređenje zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID-19 mjere).

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Privrednom komorom Zeničko-dobojskog kantona, a u okviru projekta EU4BusinessRecovery koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Savezne Republike Njemačke,  poziva mala i srednja preduzeća iz poljoprivredno-prehrambenog sektora na besplatnu edukaciju na temu Zaštite i sigurnosti u radu, koja će se održati 16.02.2023. godine u Zenici, u prostorijama  Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona na adresi Mehmedalije Tarabara br. 15,  72000 Zenica...

 

Centralna tema obuke je upoznavanje sa odredbama i novim obavezama MSP-a po stupanju na snagu novog Zakona o zaštiti na radu u FBiH i pratećih podzakonskih akata. Navedeno podrazumijeva niz aktivnosti za privredne subjekte koje je potrebeno adekvatno primijeniti kako bi ispunili svoje obaveze u primjeni propisa iz oblasti zaštite na rada u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

 

Prijavljeni učesnici osim o Zakonskom okviru zaštite i sigurnosti na radu, imat će svojevrsnu priliku saznati  više i o temama: Zahtjevima u implementaciji ISO standarda 45001:2018, ISO 45001 u prehrambenoj industriji, općim mjerama zaštite u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, te mjerama zaštite prilikom montaže, rada i održavanja fotonaponskih postrojenja na krovovima privrednih objekata  u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

 

Dodatno, ovom prilikom predstavnici UNDP predstaviti će i Smjernice za unapređenje zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID-19 mjere) u poljoprivredno-prehrambenom sektoru objavljen u okviru projekta EU4BusinessRecovery

 

Realizacijom  EU4BusinessRecovery projekta nastoji se podržati modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora i poboljšanje ruralne ekonomije. Glavni cilj je osigurati opstanak mikro, malih i srednjih preduzeća u važnim privrednim sektorima Bosne i Hercegovine kako bi se smanjili negativni učinci izazvani pandemijom COVID-19. EU4BusinessRecovery daje važan ekonomski i socijalni doprinos u područjima higijene i zaštite na radu, sigurnosti radnih mjesta, te inovacijama proizvoda i digitalizaciji.

 

Projekat finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) u partnerstvu sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Međunarodnom organizacijom rada (ILO).

 

Zainteresirani učesnici mogu se prijavit putem linka  do  srijede 15.02.2023. Prijavljenim učesnicima, naknadno će biti dostavljena agenda obuke.

 

  • kraj –
    Za više informacija, molimo kontaktirajte: Armin Hodžić,  hodzic@kfbih.com,

Anela Karahasan, a.karahasam@kfbih.com;

Agenda edukacije: Unapređenje zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID-19 mjere)

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: