Odobren kandidatski status Bosne i Hercegovine za EU, čeka se odluka Evropskog vijeća

Odobren kandidatski status Bosne i Hercegovine za EU, čeka se odluka Evropskog vijeća

Savjet opštih poslova Evropske unije odobrio je kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu.

Radio Slobodna Evropa saznaje da su ministri nadležni za evropska pitanja, na sastanku koji i dalje traje, već usvojili zaključke gde se navodi da se “preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata uz potvrdu Evropskog savjeta”.

Ovu odluku ministara će, potom, potvrditi šefovi država vlada zemalja članica Evropske unije na samitu koji će biti održan u četvrtak, 15 decembra.

RSE je ranije imao uvid u dokument koji bi trebao biti usvojen na kraju sastanka Savjeta opštih poslova, a u kojem se navodi da u “u trenutnom geopolitičkom kontekstu, Savjet naglašava hitnost da zemlja krene naprijed na svom putu prema EU.”

“Posebno kroz ispunjavanje svih 14 ključnih prioriteta za otvaranje pregovora o pristupanju EU identifikovanih u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU koji je Savjet usvojio 2019. godine”, piše u zaključcima.

Evropska komisija je za Bosnu i Hercegovinu u oktobru preporučila status kandidata za punopravno članstvo u EU, uz očekivanje da će se ispuniti osam određenih uslova:

  • prioritetno usvojiti izmjene u postojećem Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu
  • usvojiti zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine
  • donijeti zakon o sprečavanju sukoba interesa
  • preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala
  • odlučno unaprijediti rad na obezbjeđivanju efikasne koordinacije na svim nivoima kapaciteta upravljanja granicom, kao i obezbjeđivanju funkcionisanja sistema azila
  • obezbijediti zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja
  • garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima
  • obezbijediti rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tekovine EU
Scroll to Top