Privredna/Gospodarska komora FBIH

Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
Anela Karahasan

Anela Karahasan

kontakt telefon: 033 566 333, email: a.karahasan@kfbih.com

Armin Hodžić

Armin Hodžić

kontakt telefon: 033 566 301, email: a.hodzic@kfbih.com

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: