E-FINANSIJE

E-finansije ima za cilj objavljivanje svih javnih poziva od strane domaćih i međunarodnih organizacija, Vlade, domaćih institucija, banaka, kako bi MSP bili pravovremeno obavješteni o aktuelnim pozivima za ublažavanje posljedica korona virusa.

Scroll to Top