Viber zajednica ima za cilj informisanje privrednika o najakutelnijim informacijama, posebno uslovima prelaska granica i javnim pozivima, direktno na mobilne telefone, kako bi se spriječile dezinformacije, te dobile pravovremene informacije bez gubitka vremena na njihovo pretraživanje. Pridruživanje Viber zajednici je u potpunosti besplatno, i moguće klikom na pridruži se Viber zajednici.

EU4BusinessRecovery – Za snažnu domaću ekonomiju:
„Covid-19 - Business Information Hub“

Projekat „Covid-19 – Business Information Hub“ koji implementira Privredna/Gospodarska komora FBiH, realizira se u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta, finansiranog od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke.

Cilj projekta je ublažiti posljedice uzrokovane pandemijom, pružiti podršku malim i srednjim preduzećima prvenstveno iz drvnog i metalnog sektora, ali i svim ostalim sektorima u procesu oporavka, uz jačanje njihovih kompetencija.

„Covid-19 Business Information Hub“ temelji se na Help Desk platformi ( www.bizhub.ba ) koja se sastoji od više modula (e-regulacije, e-savjetovanje, e-finansije, e-learning, e-networking). Modul e-regulacije na jednom mjestu objedinjuje aktuelne informacije o kretanjima u privredi uzrokovanih pandemijom korona virusa i svjetskom ekonomskom krizom, pridavajući naročitu pažnju uslovima prelaska granica, što je od iznimnog značaja za privrednike. Modul prati i aktuelnu zakonsku regulativu. Modul e-counseling će omogućiti mikro, malim i srednjim preduzećima iz drvnog i metalnog sektora besplatne analize, savjetodavne i pravne usluge. Putem modula e-learning i networking, mikro, mala i srednja preduzeća će imati priliku unaprijediti svoja znanja i vještine o različitim temama potrebnim za poslovanje pod okriljem “novo normalno”, kao i priliku za održavanjem online B2B sastanaka i umrežavanjem sa potencijalnim partnerima i dobavljačima. Aktuelne informacije o javnim pozivima domaćih i međunarodnih donatora, Vladinih institucija, i banaka bit će dostupni putem e-finance modula.

Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba .

Za više informacija, molimo kontaktirajte:
Anela  Karahasan

Anela Karahasan

kontakt telefon: 033 566 333,
email: a.karahasan@kfbih.com

Armin Hodžić

Armin Hodžić

kontakt telefon: 033 566 301,
email: a.hodzic@kfbih.com

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: