POZIV NA BESPLATNU OBUKU: “IZGRADNJA KAPACITETA MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MMSP) U DOMENU ZELENE I CIRKULARNE EKONOMIJE“

POZIV NA BESPLATNU OBUKU: “IZGRADNJA KAPACITETA MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MMSP) U DOMENU ZELENE I CIRKULARNE EKONOMIJE“

Privredna/Gospodarska komora FBIH  u okviru projekta  „Business Information Hub“, koji se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta, a finansira Evropska Unija i Vlada SR Njemačke poziva mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), na BESPLATNU OBUKU na temu: “IZGRADNJA KAPACITETA MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MMSP) U DOMENU ZELENE I CIRKULARNE EKONOMIJE.”

Online obuka će se održati u 10.02.2023. (petak) sa početkom u 10h.  Prijavu za učešće je moguće izvršit putem linka: https://forms.gle/Y6m7rhD5hcJ8MJPk7  najkasnije do četvrtka, 09.02.2023. godine. Detaljna agenda bit će naknadno dostavljena prijavljenim učesnicima obuke. Prijavljeni učesnici se mole da dan pred obuku, provjere junk/spam foldere u slučaju da su link za pristupanje obuci i agenda završili u neželjenoj pošti.

Za postizanje klimatski neutralne, cirkularne ekonomije i održive industrije namjerava se transformirati cijeli industrijski sektor u narednih 25 godina. Jednom riječju od sada će se sve javne politike u EU morati posmatrati kroz prizmu održivosti. Šta to znači za mikro, mala i srednja preduzeća, koje su njihove obaveze i koraci na putu ka implementaciji zelene i cirkularne ekonomije u svom poslovanju, te koje su razlike između zelene i cirkularne ekonomije su samo neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati na predstojećoj obuci.

Poziv za obuku najmjenjen je svim mikro, malim i srednjim prduzećima (MMSP), sa posebnim fokusom na kompanije iz metalnog i drvnog sektora.

Motiv realizacije projekta Business Information Hub je pretvaranje teških vremena za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u svojevrsnu priliku, transformacijom trenutne situacije alternativnim putevima koji će istaći upotrebu pametnih i online alata, te tako omogućit nastavak poslovanja i u ovim izazovnim vremenima.

Više informacija o projektu dostupno je na www.bizuhub.ba

Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini  da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

 Za dodatna pitanja o projektu molimo vas kontaktirajte :

 Anela Karahasan, Projekt menadžer

email: a.karahasan@kfbih.com

tel: 38733 566 333, i

Armin Hodžić, Tim lider

email: a.hodzic@kfbih.com

tel: 38733 566 308

Scroll to Top