OKRUGLI STOL:„KONSTANTAN RAST METALNOG I DRVNOG SEKTORA UPRKOS IZAZOVIMA“

OKRUGLI STOL:„KONSTANTAN RAST METALNOG I DRVNOG SEKTORA UPRKOS IZAZOVIMA“

Pozivamo mikro, mala i srednja preduzeća na interaktivnu diskusiju u okviru okruglog stola na temu: „Konstantan rast metalnog i drvnog sektora uprkos izazovima“ 

koja će se održati

u ponedjeljak, 27.02.2023. godine, sa početkom u 11:00 h, u

u prostorijama Kantonalne

privredne komore Tuzla, na adresi Trg slobode bb, 75000 Tuzla

 

Zbog niza izazova sa kojima su se suočavala preduzeća iz metalnog i drvnog sektora poput pandemije korona virusa, energetske krize, promjena u globalnom lancu dobavljača, kao i svjetske ekonomske krize, sa posebnim fokusom na izazove u ljudskim resurskima,  Privredna/Gospodarska komora FBIH organizira okrugli stol na temu: „Konstantan rast metalnog i drvnog sektora uprkos izazovima“ , a u cilju interaktivnog dijaloga predstavnika privrednih subjekata i Komore, te pravovremenog djelovanja na putu prevazilaženja barijera, i jačanja kompetencija kompanija iz metalnog i drvnog sektora.

Tokom okruglog stola bit će upriličena i prezentacija projekta Business Information Hub, koji Privredna/Gospodarska komora FBiH implementira u okviru šireg EU4Business Recovery programa, a finansira od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke.

Motiv realizacije projekta Business Information Hub je pružiti podršku malim i srednjim preduzećima prvenstveno iz drvnog i metalnog sektora, ali i svim ostalim sektorima u procesu oporavka, kontinuitetu poslovanja, jačanja njihove kompetencije i otpornosti u izazovnim vremenima.Više informacija o projektu dostupno je na www.bizhub.ba .

Prijavu prisustva možete izvršit registracijom na link: https://forms.gle/owJ88ZoFaMU1GdvCA

 

Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini  da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

 

 

 

Za više informacija i prijavu prisustva, molimo kontaktirajte:                                 

Anela Karahasan, telefon: 033/566-333, email: a.karahasan@kfbih.com; ili

Armin Hodžić, telefon: 033/566-308, email: a.hodzic@kfbih.com

Scroll to Top