OSVRT NA METALNI SEKTOR U FEDERACIJI BIH

OSVRT NA METALNI SEKTOR U FEDERACIJI BIH

Značaj metalnog sektora za ekonomiju kako Federaciju Bosne i Hercegovine, tako i države Bosne i Hercegovine, kao i drugih zemalja zapadnog Balkana je izuzetno velik. Metalni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine ima velike konkurentske prednosti zbog postojećih sirovinskih resursa, te cjenovno konkurentne i kvalifikovane radne snage.

U periodu 1995.-2000. metalni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine je karakterisao nizak nivo iskorištenosti kapaciteta, zastarjela oprema, nedostatak dostupnih sirovina i razjedinjeno tržište u državi i prekinute poslovne veze sa izvoznim destinacijama. Svi ovi faktori su onemogućavali uspješno obavljanje proizvodnje. U periodu između 2001. i 2004. godine nekoliko velikih preduzeća metalnog sektora je uspjelo okončati proces privatizacije pronalaženjem strateških partnera. U ovim kompanijama je zatim došlo do restrukturiranja, nabavke nove opreme, rješavanja statusa zaposlenih i osiguranja finansijskih sredstava za izlazak na inostrano tržište.

Iako Federacija Bosne i Hercegovine spada u grupu malih proizvođača metala, obzirom na raspoložive kapacitete i zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji, značaj metalnog sektora u ekonomiji Federacije Bosne i Hercegovine je veliki, posebno u poređenju sa drugim evropskim zemljama. Uz dugogodišnju tradiciju, sa raspoloživim prirodnim resursima (posebno željezne rude, boksita, olova, cinka i bakra), značaj metalne industrije može se promatrati kroz perspektivu ukupne proizvodnje, izvoza, broja zaposlenih i udjela u BDP-u. Metaloprerađivački sektor čini gotovo jednu četvrtinu ukupne proizvodnje države Bosne i Hecegovine, s tim da oko jedne trećine izvoza čini proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Metalni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine se može strukturalno podijeliti na četiri grupacije:

  • proizvodnja baznih metala,
  • proizvodnja proizvoda od metala,
  • proizvodnja mašina i uređaja,
  • proizvodnja dijelova za motorna vozila.

 

U posljednjih deset godina, automobilska industrija Federacije Bosne i Hercegovine (proizvodnja metala, prerada metala, izrada alata, prerada plastike, mašinski i elektro inženjering i tekstilni proizvodi za industriju auto-dijelova) doživjela je dinamičan razvoj i postala je snažno izvozno orijentirana, izvozeći u prosjeku 90% svoje proizvodnje diljem svijeta. Preduzeća iz automobilskog sektora proizvode širok spektar dijelova i komponenti. 

Proizvodnju baznih metala karakteriše najniži kapacitet stvaranja dodate vrijednosti po jedinici proizvoda, a ključni faktori uspjeha su ekonomija obima, masovna prodaja, konkurentnost u troškovima osnovnih inputa  i osiguranje finansijskog kapitala pod povoljnim uslovima.

 U proizvodnji metalnih proizvoda, mašina i uređaja, kao i dijelova za motorna vozila, ključni faktori uspjeha su: primjena tehnoloških inovacija u proizvodima i procesima i strateško partnerstvo sa međunarodnim kompanijama u okviru djelatnosti.

Za dalji rast metalnog sektora sektora i njegovu punu konkurentnost potrebne su investicije, bilo da se radi o direktnim investicijama, dugoročnim investicionim kreditima ili drugim odgovarajućim izvorima finansiranja.

            Promocija stranih direktnih investicija u metalnom i elektro sektoru potrebna je zbog više razloga:

  • Priliv tehnologija, know-how i upravljačkih znanja u zemlji i koristi na najefikasniji način putem internacionalizacije poslovanja,
  • Uključivanje domaćih kompanija u globalne i regionalne poslovne i marketing mreže, čime se njihova konkurentnost stavlja u kontekst regionalne i globalne konkurentnosti kojom upravljaju kompanije investitori,
  • Dodatni kapital za investiranje u podizanje produktivnosti i konkurentnosti kompanija.

           

Metalni i elektro sektor kao jedan od najznačajnijih prerađivačkih sektora u FBiH  usko je povezan sa drugim sektorima i njihov međusobni uticaj je velik.  Najznačajniji uticajni sektori su:  energetski sektor, građevinski, sektor transporta, bankarski sektor i sl. Zbog toga je važno da se i ovi sektori razvijaju i da njihov uticaj bude pozitivan.

 

Scroll to Top