Pogledajte očekivanja vezana za inflaciju u 2023. godini

Centralna banka BiH je u mratu 2023. godine sprovela anketu čiji rezultati ukazuju na stabilizaciju kratkoročnih inflacijskih očekivanja za tekuću godinu.

“Inflacijska kretanja su u posljednje dvije godine ponovno u žiži interesovanja i jedan su od najznačajnijih makroekonomskih indikatora, jer utječu na cjelokupnu ekonomiju. Stoga je prikupljanje informacija kroz Anketu o inflacijskim očekivanjima dobilo na dodatnoj važnosti”, saopćeno je iz Centralne banke BiH.

Centralna banka BiH kao važan segment komunikacijske strategije provodi kvartalnu Anketu o inflacijskim očekivanjima, sa ciljem analize i kontinuiranog praćenja inflacijskih očekivanja ekonomskih subjekata. Učesnici ankete su predstavnici finansijskog sektora, komercijalne banke i osiguravajuća društva.

INFLACIJA

Očekivana agregirana inflacija za tekuću 2023. godinu iznosi 8,2 posto, a što je niže u odnosu na očekivanja iskazana u decembru 2022. godine, kada su učesnici u anketi predviđali inflaciju od 9 posto. Za 2024. godinu inflacijska očekivanja u ovom krugu anketiranja iznose 5,4 posto.

Ovi rezultati sugeriraju da je inflacijska dinamika takva da će poslije rekordnog rasta u 2022. godini, doći do postepenog smirivanja inflacijskih pritisaka u toku 2023. i 2024. godine, te da se ne očekuje dugotrajna i tvrdokorna inflacija.

“Međutim, još uvijek nisu potpuno nestali svi uzroci koji su doveli do rekordno visoke inflacije u 2022.godini pa stoga još postoje neizvjesnosti u tom smislu koje se mogu odraziti na projekcije inflacije”, navode iz Centralne banke BiH.

Scroll to Top