Postignut dogovor: EU želi smanjiti potrošnju struje za 11.7%

Postignut dogovor: EU želi smanjiti potrošnju struje za 11.7%

Pregovarači Vijeća EU-a i Europskog parlamenta postigli su u petak privremeni politički dogovor o smanjenju konačne potrošnje energije za 11,7 posto 2030. godine.

Konačna potrošnja energije je energija koju potroše krajnji potrošači, dok primarna potrošnja energije uključuje i energiju koja se koristi za proizvodnju energije.

Švedsko predsjedništvo Vijeća EU-a i pregovarači Europskog parlamenta postigli su nakon cjelonoćnih pregovora dogovor o promjenama direktive o energetskoj učinkovitosti. Taj  dogovor još moraju potvrditi Vijeće i Parlament da bi postao zakon.

“Energetska učinkovitost je ključna za potpunu dekarbonizaciju gospodarstva EU-a i za neovisnost o ruskim fosilnim gorivima”, izjavila je povjerenica za energiju Kadri Simson.

Da bi ostvarile ciljeve zacrtane u ovom dogovoru, države članice morat će uložiti golema sredstva u renoviranje i toplinsku izolaciju milijuna zgrada.

Prema dogovoru, zemlje članice pridonosit će ostvarivanju zacrtanog cilja na razini EU-a, kroz svoje nacionalne i energetske planove, u kojima će zacrtati svoje vlastite ciljeve ušteda, koji neće biti obvezujući, ali će ih Komisija moći korigirati  ako ne pridonose obveznom cilju od 11,7 posto na razini Unije.

Formula za izračun nacionalnih doprinosa cilju bit će indikativna, s mogućnošću odstupanja od nje za 2,5 posto, a Komisija će ocjenjivati pridonose li ti nacionalni doprinosi ispunjenju cilja uštede od 11,7 posto.

Formula za izračun temeljit će se između ostaloga, na potrošnji energije, BDP-u po glavi stanovnika, razvoju obnovljivih izvora energije i mogućnostima za štednju energije.

Države članice trebat će osigurati godišnje uštede u konačnoj potrošnji energije od 1,49 posto u prosjeku godišnje sa sadašnjih 0,8 posto u razdoblju od 2024. do 2030., a taj bi se postotak postupno trebao povećavati te bi uštede 31. prosinca 2030. trebale dosegnuti 1,9 posto.

Države EU-a morat će svake godine renovirati najmanje tri posto ukupne površine zgrada u javnom vlasništvu.

Scroll to Top