POZIV NA BESPLATNU OBUKU: “IZGRADNJA POSLOVNE OTPORNOSTI MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MMSP)“

Privredna/Gospodarska komora FBIH  u okviru projekta  „Business Information Hub“, koji se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta, a finansira Evropska Unija i Vlada SR Njemačke poziva mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), na BESPLATNU OBUKU na temu: “IZGRADNJA POSLOVNE OTPORNOSTI MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MMSP)“.

Online obuka će se održati 15.02.2023. (srijeda) sa početkom u 10h.  

Prijavu za učešće je moguće izvršit putem linka  najkasnije do utorka, 14.02.2023. godine.

Detaljna agenda bit će naknadno dostavljena prijavljenim učesnicima obuke. Prijavljeni učesnici se mole da dan pred obuku, provjere junk/spam foldere u slučaju da su link za pristupanje obuci i agenda završili u neželjenoj pošti.

 

Pandemija korona virusa, ekonomska kriza, i brojne druge nestabilnosti i promjene koje su obilježila ekonomska kretanja  imala su ogroman utjecaj na poslovanje svih  privrednih subjekta  bez obzira na sektor industrije i njihovu veličinu. Ipak, otpornost na vanjske promjene u posljednje dvije godine najsnažnije je testirana na mikro, malim i srednjim preduzećima.  Sa početkom ere “novo normalno” u drugoj polovici 2021. i u 2022. godini, mikro, mala i srednja preduzeća morali su se brzo prilagoditi novom pristupu poslovanja, kako bi  sačuvali svoje poslovanje i izgradili otpornost na veće lokalne i globalne promjene nad kojima nemaju nikakv uticaj. Ipak, i u ovakvim okolnostima, mikro, mala i srednja preduzeća mogu djelovati na ove uticaje koristeći različite alate, mirkotehnike, metode i sisteme koji će izgraditi i ojačati njihovu razinu otpornosti vanjskim uticajima. Šta znači i kako izgraditi poslovnu otpornost mikro, malih i srednjih preduzeća, te koje alate i metode primjenit su neke od tema o kojima će biti riječ tokom ove obuke.

 

 

 

 

Poziv za obuku najmjenjen je svim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP), sa posebnim fokusom na kompanije iz metalnog i drvnog sektora.

 

 

Motiv realizacije projekta Business Information Hub je pretvaranje teških vremena za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u svojevrsnu priliku, transformacijom trenutne situacije alternativnim putevima koji će istaći upotrebu pametnih i online alata, te tako omogućit nastavak poslovanja i u ovim izazovnim vremenima.

Više informacija o projektu dostupno je na www.bizuhub.ba

 

 

Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini  da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

 

Za dodatna pitanja o projektu molimo vas kontaktirajte :

 

Anela Karahasan, Projekt menadžer

email: a.karahasan@kfbih.com

tel: 38733 566 333, i

 

Armin Hodžić, Tim lider

email: a.hodzic@kfbih.com

tel: 38733 566 308

Scroll to Top