POZIV NA BESPLATNU OBUKU: “UPRAVLJANJE PROMJENAMA I UNAPREĐENJE UPRAVLJAČKIH STRUKTURA MMSP (ADIZES MENADŽMENT)”

Privredna/Gospodarska komora FBIH  u okviru projekta  „Business Information Hub“, koji se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta, a finansira Evropska Unija i Vlada SR Njemačke poziva mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), na BESPLATNU OBUKU na temu: “UPRAVLJANJE PROMJENAMA I UNAPREĐENJE UPRAVLJAČKIH STRUKTURA MMSP (ADIZES MENADŽMENT)”.

Online obuka će se održati 10.03.2023. (petak) sa početkom u 10h.  

Prijavu za učešće je moguće izvršit putem linka  najkasnije do četvrtka, 09.03.2023. godine.

Detaljna agenda bit će naknadno dostavljena prijavljenim učesnicima obuke. Prijavljeni učesnici se mole da dan pred obuku, provjere junk/spam foldere u slučaju da su link za pristupanje obuci i agenda završili u neželjenoj pošti.

 

Pandemija korona virusa, ekonomska kriza, i brojne druge nestabilnosti i promjene koje su obilježila ekonomska kretanja  imala su ogroman utjecaj na poslovanje svih  privrednih subjekta  bez obzira na sektor industrije i njihovu veličinu. Upravo ova obuka je jedinstvena prilika da predstavnici mikro, malih i srednjih  preduzeća  spoznaju kako upravljati promjenama unutar svojih preduzeća i kako povećati vjerovatnost donošenja dobrih odluka.  Obuka će se fokusirati na teme koje se tiču upravljanja promjenama, otporima na promjene i njihovo savladavanje, zatim kako donijeti i predvidjeti kvalitetnu odluka i postići zavidne rezultate primjenjujući koncept Adizes menadžmenta. Adizes menadžment predstavlja metodu uvođenja organizacijskih promjena razvijenu na Adizes Institutu, SAD, baziranu na teoriji i praksi životnih ciklusa preduzeća.   

 

 

 

  

 

 

 

 

Poziv za obuku najmjenjen je svim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP), sa posebnim fokusom na kompanije iz metalnog i drvnog sektora.

 

 

Motiv realizacije projekta Business Information Hub je pretvaranje teških vremena za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u svojevrsnu priliku, transformacijom trenutne situacije alternativnim putevima koji će istaći upotrebu pametnih i online alata, te tako omogućit nastavak poslovanja i u ovim izazovnim vremenima.

Više informacija o projektu dostupno je na www.bizuhub.ba

 

 

Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini  da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

 

Za dodatna pitanja o projektu molimo vas kontaktirajte :

 

Anela Karahasan, Projekt menadžer

email: a.karahasan@kfbih.com

tel: 38733 566 333, i

 

Armin Hodžić, Tim lider

email: a.hodzic@kfbih.com

tel: 38733 566 308

Scroll to Top