PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU DOZVOLA ZA RAD (LICENCI) ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI IZ SEKTORA NAFTNE PRIVREDE

Službene novine Federacije BiH, broj 1/23, 11.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 17. stav (1) i stav (2), člana 18. i člana 25. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/14), člana 21. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), člana 10., člana 11. i člana 23. stav (1) i stav (2) Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 24/14 i 91/15) i člana 32. stav (1) i člana 42. stav (3) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/14, 31/16 i 84/19), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK je, na XXIV redovnoj sjednici održanoj dana 22.12.2022. godine usvojila

 

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU DOZVOLA ZA RAD (LICENCI) ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI IZ SEKTORA NAFTNE PRIVREDE

 

Član 1.

U Pravilniku o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede (“Službene novine Federacije BiH” broj 15/16 i 82/21), u članu 34. dodaje se novi stav (3), koji glasi:

“(3) O dozvolama za rad (licencama), kojima je istekao period važenja, a iste nisu obnovljene, FERK obavještava nadležne inspekcijske organe.”.

 

Član 2.

U članu 36. dodaje se novi stav (8), koji glasi:

“(8) O donesenoj odluci o trajnom oduzimanju dozvole za rad (licence) FERK obavještava nadležne inspekcijske organe.”.

 

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Broj 06-02-1-1353-5/22

Mostar22. decembra 2022. godine

 

V. d. predsjednika FERK-a

Mile Srdanović, s. r.

Scroll to Top