UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

Službene novine Federacije BiH, broj 6/23, 27.01.2023. godine

 

 

Službene novine Federacije BiH, broj 6/23

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

 

 

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 26.01.2023. godine i na sjednici Doma naroda od 27.01.2023. godine.

 

Broj 01-02-1-48-01/23

  1. januara 2023. godine

Sarajevo

 

Predsjednik

Marinko Čavara, s. r.

 

 

 

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

 

Član 1.

U Zakonu o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 04/21) u članu 6. tačka 10. mijenja se i glasi:

“10. lzuzetno, za radnike kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini do 85% prosječne mjesečne neto plaće, u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih, starih, zanata utvrđenih posebnim propisom, mjesečna osnovica za obračun doprinosa proizvod je iznosa prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. i koeficijenta 0,30.”

 

 

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama.

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

Federacije BiH”.

Tomislav Martinović, s. r.

 

 

Predsjedavajuća

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

Mirjana Marinković-Lepić, s. r.

Scroll to Top