USVOJENI IZVJEŠTAJI O KLIMATSKIM PROMJENAMA I O EMISIJAMA PLINOVA

USVOJENI IZVJEŠTAJI O KLIMATSKIM PROMJENAMA I O EMISIJAMA PLINOVA

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose usvojilo Četvrti nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama (FNC) i Treći dvogodišnji izvještaj o emisijama plinova s efektom staklene bašte (TBUR) u Bosni i Hercegovini prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime – UNFCCC uz sugestije usvojene na sjednici.

Izvještaji su izrađeni u sklopu ispunjavanja obaveza Bosne i Hercegovine prema osnovama Konvencije, kao i njenih globalnih obaveza u međunarodnim mehanizmima saradnje na smanjenju emisija plinova koji izazivaju efekt staklene bašte.

Ovi izvještaji sadrže pregled ažuriranih aktivnosti i informacija o postizanju odgovarajućeg napretka u kontekstu suzbijanja posljedica klimatskih promjena, a sastavni dio je analiza osjetljivosti i mogućnosti prilagođavanja klimatskim promjenama po sektorima uz definiranje pravaca djelovanja s ciljem njihovog prilagođavanja.

Također, izvještajima su obuhvaćene mjere ublažavanja i unapređenja domaćeg sistema mjerenja promjena klime, izvještavanja i verifikacije, te informacije o promjeni modela javne svijesti o značaju očuvanja okoliša, edukaciji i sistematskom istraživanju, kao i praćenju i prijenosu tehnologija u kontekstu borbe protiv klimatskih promjena.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dužno je dostaviti ove izvještaje kontakt instituciji za Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) za BiH, u svrhu dostavljanja Sekretarijatu UNFCCC konvencije.

IZVOR: https://www.vijeceministara.gov.ba/saopstenja/sjednice/saopstenja_sa_sjednica/default.aspx?id=40108&langTag=bs-BA

Scroll to Top