WOMEN’S EMPOWERMENT SMALL GRANTS PROGRAM: Grant Opportunities

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini (BiH) raspisuje konkurs za Program malih grantova za osnaživanje žena 2024. Ovaj program podržava napore nevladinih organizacija da omoguće ženama ravnopravne učesnice u ekonomskom, građanskom i političkom životu u BiH.

Ambasada SAD-a u BiH će ove godine prihvatiti projekte koji podržavaju teme kao što su:

Unapređenje učešća žena u ekonomskom životu BiH u biznisu, umjetnosti, pravu, obrazovanju, zdravstvu, nauci i drugim sektorima
Unapređenje učešća žena u politici i jačanje ženskih glasova i liderstva u pitanjima koja se tiču građana BiH
Povećanje potencijala djevojaka i mladih žena da postanu lideri u svojim školama, zajednicama i zemlji
Sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i svih drugih oblika maltretiranja žena, kao što su seksualno uznemiravanje i diskriminacija na radnom mjestu; jačanje podrške institucija i civilnog društva žrtvama rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije
Organiziranje lokalnih projekata koji pomažu u jačanju civilnog društva, povezuju žene preko društvenih podjela i poboljšavaju kvalitet života žena u njihovim zajednicama i širom BiH.
Svi materijali za prijavu moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku na WomenBiH@state.gov do 29. marta 2024. Materijali za prijavu dostavljeni na drugi način neće biti prihvaćeni.

Za više informacija, podobnost i rokove pročitajte Obavijest o mogućnosti finansiranja.

Više mogućnosti za grantove

Paket aplikacija

Više informacija : https://ba.usembassy.gov/education/grant-opportunities/womens-empowerment-small-grants-program/?fbclid=IwAR1W845pKvGW8VZdIixlmpXG5B5ZOT5DDHhzjMxIUFKEtCowbdkXMAS9uJU

Scroll to Top