Javni poziv EENergy: do 10.000 eura bespovratnih sredstava za energetsku efikasnost

Javni poziv EENergy: do 10.000 eura bespovratnih sredstava za energetsku efikasnost

EENergy je projekat koji finansira EU, a ukupno 9 miliona eura biće raspoređeno kroz 900+ grantova za mala i srednja preduzeća širom Evrope.

EENergy je osmišlјen sa ambicijom da podrži zelenu tranziciju u malim i srednjim preduzećima i osigura unapređenje energetske efikasnosti klijenata na programskom području. Projekat se sprovodi u saradnji sa Evropskom mrežom preduzetništva, u okviru programa Jedinstvenog tržišta EU.

Preduzetnici koji se prijave mogu ostvariti do 10.000 eura bespovratnih sredstava.

Finansijska podrška do 10.000 eura će se dodijeliti odabranim korisnicima za provjeru aktivnosti koje će dovesti do pobolјšanja energetske efikasnosti. Ugovorni cilј aktivnosti je smanjenje potrošnje energije za 5 %. Takve radnje moraju spadati u jednu ili nekoliko od slјedeće tri kategorije: ulaganja u objekte i opremu, savjetovanje o uštedi energije ili obuka zaposlenih.

Kako se prijaviti?

Ako ste vlasnik ili predstavnik malog ili srednjeg preduzeća, želite da povećate svoju energetsku efikasnost, popunite obrazac na linku, a EEN savjetnik će vas kontaktirati kako biste zajedno razradili akcioni plan smanjenja potrošnje energije u vašem preduzeću.

Rok za prijavu na javni poziv je 15. april 2024. godine, s tim što je prije same prijave neophodno proći sjavetovanje sa EEN savjetnikom.

Više informacija dostupno je na zvaničnoj stranici projekta.

Scroll to Top