Za održiviju budućnost: održan sastanak na temu modaliteta finansiranje zelenog transporta

Dana, 13.3.2024. godine, Privredna/Gospodarska komora FBIH, organizirala je sastanak sa predstavnicima finansijskih institucija i leasing kuća, na temu zajedničke saradnje i modaliteta finansiranja zelenog transporta.

Cilj sastanka je bila zajednička diskusija i modaliteti povoljnijeg finansiranja kupovine ekološki prihvatljivih vozila, a u cilju održivije budućnosti, snažnijeg razvoja elektrombilnsti u BIH, i u konačnici smanjenja zagađenja iz transporta.

Prisutne je pozdravio i diskusiju otvorio predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBIH, gosp. Mirsad Jašarspahić. Ovom prilikom dat je i osvrt na rad i aktivnosti Udruženja za elektromobilnost. Tokom diskusije poseban akcenat stavljeno je na protekle subvencije Federalnog ministarstvo energije, rudarstva i industrije na subvencioniranje nabavke električnih, hibridnih i plug-in hibridnih vozila pravnim licima i pojedincima, gdje je istaknuta poteškoća korisnicima pri apliciranju na poziv  zbog nemogućnosti korištenja leasinga i sprovodivosti u praksi kriterija poziva sa kriterijma korištenja leasinga.

Svi prisutni su iskazali volju i spremnost na zajedničku saradnju, kroz različite modele finansiranja i prilagodbu tih modela, a sve u cilju podrške klijentima na putu finansiranja energetske tranzicije u BiH. Dodatno, prisutni predstavnici finansijskih institucija i leasing kuća su istaknuli da su svjesni značaja smanjenja zagađenja iz transporta i ostvarenja ciljeva dekarbnizacije, te da i sami svojim primjerom žele biti  uzor klijentima, partnerima i saradnicima.  U tom smislu aktivnosti prisutnih su se između ostalih odnosile i na nabavku službene flote električnih vozila, razvoj mreže punionica, i druge.  

 

Kao jedan od ključnih problema, prepoznato je zagađenje iz transporta koje dolazi iz taksi vozila, koja ujedno najviše obitavaju u gradskom saobraćaju. Tokom sastanka konstatovano je da bi po uzoru na zemlje EU i regije, uz podršku nadležnih institucija trebalo pristupiti elektrifikaciji taksi vozila. Prednosti bi bile prije svega usmjerene ka široj društvenoj zajednici i smanjenju zagađenja, ali i taksi vozačima sa aspekta nižih troškova održavanja, cijene punjenje električnom energijom u odnosu na punjenje gorivom vozila na konvencionalni pogon za istu kilomteražu… BiH za implementaciju ove aktivnosti ima idealnu konfiguraciju terena, ali je potrebno osnažiti razvojem mreže punionica sa akcentom na instalaciju tzv. brzih, DC punjača.

 

U zaključku sastanka predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBIH sa kolegama je pozdravio dolazak prisutnih i spremnost na snažniju zajedničku saradnju svih aktera, zdravu konkurenciju, a naročito spremnost na prilagodbu modaliteta finansiranju u pružanju podrške i osnaživanju privrednih subjekta u zelenoj tranziciji, ali time i BiH na putu ka neto nultoj emisiji.

Scroll to Top