Od danas primjena prelaznih pravila o porijeklu robe

Od danas primjena prelaznih pravila o porijeklu robe

Članice Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA danas počinju primjenu prelaznih pravila o preferencijalnom porijeklu robe, zajedno sa pravilima Panevromediteranske /Pem/ konvencije, sa ciljem smanjenja administrativnog opterećenja, pojednostavljenja trgovine i omogućavanja kompanijama da postanu konkurentnije.

Direktor CEFTA sekretarijata Emir Đikić naveo je da će primjenom ovih pravila strane moći da povećaju svoju izvoznu konkurentnost, te da ova pravila pojednostavljuju utvrđivanje porijekla robe i olakšavaju trgovinu u CEFTA-i sa EU.

Nova pravila predviđaju nekoliko pojednostavljenja, koja uključuju fleksibilnija i jednostavnija pravila proizvoda, fleksibilnija pravila tolerancije u kojima se sada povećava udio nepreferencijalnih materijala u gotovim proizvodima od deset do 15 odsto na osnovu neto mase za poljoprivredne proizvode, dok je za industrijske proizvode, osim tekstila, postavljena tolerancija na 15 odsto, saopšteno je iz CEFTA-e.

Osim toga, deklaracija o porijeklu će važiti kao jedinstvena vrsta dokaza o porijeklu i njen rok važenja je produžen sa četiri na deset mjeseci, a predviđene su i opcije dogovora o primjeni sistema registrovanih izvoznika i dogovora o korištenju dokaza o porijeklu koji se izdaje ili dostavlja elektronskim putem.

Mogućnosti povrata carine i pune kumulacije kao prednosti prelaznih pravila u CEFTA-i se primjenjuju od 2019. godine.

Scroll to Top