POZIV NA BESPLATNU OBUKU: “SOLIDWORKS“

POZIV NA BESPLATNU OBUKU: “SOLIDWORKS“

Privredna/Gospodarska komora FBIH u okviru projekta „Business Information Hub“, koji se implementira u okviru
šireg EU4BusinessRecovery projekta, a finansira Evropska Unija i Vlada SR Njemačke poziva mikro, mala i srednja
preduzeća (MMSP), na BESPLATNU OBUKU na temu: „SOLIDWORKS“.
Online obuka će se održati u utorak, 20.09.2022. sa početkom u 10h. Prijavu za učešće je moguće izvršit putem
linka najkasnije do nedjelje, 18.09.2022.godine. Detaljna agenda bit će naknadno dostavljena prijavljenim
učesnicima obuke. Prijavljeni učesnici se mole da dan pred obuku, provjere junk/spam foldere u slučaju da su link
za pristupanje obuci i agenda završili u neželjenoj pošti.
Cilj obuke je na sticanju osnovnih znanja i vještina u korištenju jednog od najaktuelnijih inžinjerskih softvera na tržištu
BIH – SOLIDWORKS, kako bi se omogućilo jednostvanije 3D modeliranje individualnih komponenti, mašinskih
sklopova, te savladavanje drugih inženjerskih disciplina koje će doprinijeti većem broju inovacija i novih poslovnih
prilika.
Poziv za obuku najmjenjen je svim mikro, malim i srednjim prduzećima (MMSP), sa posebnim fokusom na kompanije
iz metalnog i drvnog sektora.
Motiv realizacije projekta Business Information Hub je pretvaranje teških vremena za mikro, mala i srednja preduzeća
(MMSP) u svojevrsnu priliku, transformacijom trenutne situacije alternativnim putevima koji će istaći upotrebu
pametnih i online alata, te tako omogućit nastavak poslovanja i u ovim izazovnim vremenima.
Više informacija o projektu dostupno je na www.bizuhub.ba

“Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini da nastave sa poslovanjem i
očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u
prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta
iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7
milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija,
posjetite www.eu4business.ba.

Za dodatna pitanja o projektu molimo vas kontaktirajte :


Anela Karahasan, Projekt menadžer
email: a.karahasan@kfbih.com
tel: 38733 566 333, i


Armin Hodžić, Tim lider
email: a.hodzic@kfbih.com
tel: 38733 566 308

 

Scroll to Top