ZAJEDNICE OBNOVLJIVE ENERGIJE (ZOE): ELEKTRIČNA ENERGIJA IZOBNOVLJIVIH IZVORA – ENERGIJSKA UŠTEDA, EKOLOŠKA I DRUŠTVENA KORIST

ZAJEDNICE OBNOVLJIVE ENERGIJE (ZOE): ELEKTRIČNA ENERGIJA IZOBNOVLJIVIH IZVORA – ENERGIJSKA UŠTEDA, EKOLOŠKA I DRUŠTVENA KORIST

Energetska kriza je pokazala da su neophodni svi dostupni alati kako bi se ostvarile
energijske uštede i zeleni evropski klimatski cilj – ukidanje fosilnih goriva, pretvaranje
energetske tranzicije u stvarnost uz učešće građana i lokalnih zajednica. Mnoge zemlje
Evropske unije trenutno uvode obavezne mjere i preporuke kako bi ograničile potrošnju
električne energije i potaknuli njenu odgovornu proizvodnju i korištenje.
Energetska tranzicija uz učešće građana i lokalnih zajednica moguća je i u BiH, kroz koncept
zajednica obnovljive energije (ZOE). Članovi ZOE mogu biti: građani, opštine, gradovi, mala i
srednja preduzeća, kao i javna preduzeća.
Organizacija članova i formiranje pravnog lica koje upravlja projektom ZOE treba biti vođeno
na principima otvorenog i volonterskog članstva. ZOE prvenstveno trebaju pružati ekološke,
ekonomske i društvene koristi zajednici za svoje članove. Nadalje, ZOE pomažu u stvaranju i
izgradnji postojećih lokalnih mreža i partnerstava. Koristeći profit od prodaje električne
energije iz obnovljivih izvora, ZOE doprinose smanjenju siromaštva svojih članova i
unapređenju lokalne zajednice.
Projekti ZOE su fokusirani na zadovoljavanje lokalnih potreba za proizvodnjom i korištenjem
električne energije iz obnovljivih izvora. Električna energije proizvedena u ZOE može se
skladištiti, razmjenjivati između članova ili prodavati na tržištu.
Uspostavljanje i promovisanje ZOE može biti efikasan način da se smanji uticaj energetske
krize podržavanjem zajedničkog vlasništva nad proizvodnjom električne energije obnovljive
energije.
Evropska komisija je uveliko već uvidjela značaj i snagu ZOE kao i činjenicu da ZOE mogu
biti važan faktor u postizanju nezavisnosti energetskog sistema, te snažno podržava da se
razmjenjuju stečena iskustva u implementaciji, otvoreno priča o izazovima, ali i prednostima
koje ZOE donose.

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Projekat “Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini (BiH)” implementira Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Ministarstva za ekonomsku
saradnju i razvoj (BMZ) Savezne Republike Njemačke. U saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa BiH (MVTEO), Njemačka pomaže BiH u njenim naporima da učini opskrbu
energijom održivijom i ispuni svoje obaveze iz Ugovora o Energetskoj zajednici (EnCT), kao i druge
međunarodne obaveze iz oblasti energije i klime. Za više informacija o projektu, posjetite:
https://www.giz.de/en/worldwide/93051.html.

Scroll to Top