Konstantan rast metalskog i drvnog sektora BiH uprkos izazovima

Konstantan rast metalskog i drvnog sektora BiH uprkos izazovima

Privrednici drvne i metalske industrije suočili su se u 2022. godini sa brojnim preprekama od kojih su najveće bile rast cijena sirovina i energenata i inflatorna kriza, ali uprkos tome bilježe pozitivne rezultate.

Direktor Sektora za industriju i usluge Privredne komore FBiH Almin Mališević rekao je da ti sektori godinama ostvaruju jako dobre rezultate, te da se može slobodno reći da se radi o stubovima bh. ekonomije. Dodao je da se u 2023. godini se na svjetskom tržištu očekuje stabilizacija cijena sirovina.

Metalska industrija BiH je za jedanaest mjeseci protekle godine izvezla više od 5,8 milijardi KM i u odnosu na isti period 2021. godine rast je 32 posto. Mališević je dodao da je u 2022. godini rastao i broj radnika koji je dostigao 40.000. Učešće metalske industrije u ukupnom bh. izvozu je 34 posto, a najznačajnije izvozno tržište je Evropska unija.

Kada je riječ o drvnoj industriji BiH, za jedanaest mjeseci prošle godine izvezeno je roba u vrijednosti od 2,8 milijardi KM i u odnosu na isti period 2021. godine, izvoz je rastao za 20 posto. U drvnoj industriji BiH zaposleno je 30.000 radnika i broj je rastao u toku 2022. Također, najznačajnije izvozno tržište je Evropska unija.

“Ubrzani odliv produktivne radne snage, pa i cijelih porodica predstavlja sve veći problem. Bez ljudi će biti jako teško ostvarivati rezultate koji su postizani zadnjih nekoliko godina. Odliv radne snage može zaustaviti razvoj bh. ekonomije i neophodno je raditi na poboljšanju životnog i poslovnog ambijenta ali i općeg stanja u BiH”, naveo je Mališević.

Scroll to Top