Podržane izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH

Podržane izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH

Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je podržala Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti sаоbrаćаја nа putеvimа u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Predstavnički dom.

Prije izjašnjavanja o zakonu, članovi Komisije prihvatili su i amandman koji je uložio delegat Sredoje Nović.

Predloženi zakon predviđa da će se za prekršaj kada je prefarban ili na drugi način prekriven natpis na jednom od dva prisutna pisma (latiničnom, odnosno ćiriličnom), kazniti počinilac  novčanom kaznom u iznosu od 400 do 1.000 KM.

Zakon je prvobitno predviđao da će se informacija  dostaviti i nadležnom tužilaštvu, ali je prihvatanjem Novićevog amandmana to brisano iz teksta predloženih izmjena  i dopuna zakona.

Komisija je podržala i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti sаоbrаćаја nа putеvimа u BiH koji je predložio Predstavnički dom, a  kojim se uvodi zasebna, uvećana novčana kazna za parkiranje na mjestu za invalidne osobe. Predviđeno je da kazna iznosi 200 KM. 

U obrazloženju predloženog zakona je navedeno da danas zakon izjednačava parkiranje na trotoaru ili zelenoj površini s nedozvoljenim parkiranjem na „invalidsko mjesto“. Dodaje se da nisu iste posljedice nedozvoljenog parkiranja na zelenoj površini i parking mjestu predviđenom za osobe s invaliditetom.

Prije glasanja o zakonskom prijedlogu, članovi Komisije prihvatili su amandman koji je predložio Sredoje Nović, a kojim se briše dio predloženog zakona da se za navedeni prekršaj odredi i jedan kazneni bod.

Nović je svoj amandman obrazložio time da je kazna od 200 KM sasvim prikladna navedenoj vrsti prekršaja, „tako da bi uz još jedan kazneni bod kazna bila preoštra, odnosno nesrazmjerna prekršaju“.

S obzirom na to da je bilo deset izmjena od donošenja Zakona o osnovama sigurnosti sаоbrаćаја nа putеvimа u BiH 2006. godine, Komisija je usvojila zaključak kojim bi Dom naroda zahtijevao od Ministarstva komunikacija i transporta BiH kao resorno nadležnog da u roku od 90 dana pripremi i u zakonodavnu proceduru dostavi prijedlog potpuno novog zakona.

Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda usvojila je i mišljenje o saglasnosti za ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma i memoranduma.

Scroll to Top