Poziv na informativne događaje

Poziv na informativne događaje

Međunarodna organizacija rada (MOR)  je objavila pozive za dostavljanje punih projektnih prijedloga za pet LOT-ova u okviru projekta „EU4Employment/EUzaZapošljavanje“ koji finansiraju Evropska unija (EU) i Švedska, a realizuje MOR u BiH.

Projekat EUzaZapošljavanje je usmjeren ka poboljšanju socijalno-ekonomske situacije i životnih uvjeta teško zapošljivih osoba u BiH.

Cilj Poziva je da osigura kreiranje i provedbu integralnog programa aktivacije, obuke i zapošljavanja mladih (15-29 godina), žena iz ruralnih područja, osoba s invaliditetom, Roma/kinja i dugoročno nezaposlenih osoba, koji će doprinijeti povećanju mogućnosti njihovog zaposlenja.

Poziv je namjenjen svim akterima na tržištu rada koji imaju kapacitete za pružanje usluga i programa predviđenih ovim pozivima, uključujući uspostavljanje partnerstava sa institucijama tržišta rada i socijalne zaštite i specijaliziranim agencijama, organizacijama ili pojedincima za pružanje usluga u cilju povećanja formalog zapošljavanja gore navedenih kategorija.

Poziv je objavljen na ovoj stranici a rok za dostavu punih projektnih prijedloga je 04 .mart 2024. godine.

U cilju promocije poziva i podrške svim akterima na tržištu rada da što bolje pripreme pune projektne prijedloge, MOR organizuje informativne događaje na slijedećim lokacijama i u slijedećim terminima:

  • Vitez (15.01.2024, 11:00 sati, Etno selo Čardaci)
  • Petrovo (16.01.2024, 11:00 sati, Terme Ozren)
  • Banja Luka (17.01.2024, 11:00 sati, Hotel Jelena)
  • Bihać (18.01.2024, 10:00 sati, Hotel Emporium)
  • Sarajevo (22.01.2024, 11:00 sati, Hotel Hills)
  • Tuzla (23.01.2023, 11:00 sati, Hotel Salis)
  • Brčko (24.01.2024, 11:00 sati, Hotel Jelena)
  • Mostar (25.01.2024, 11:00 sati, Hotel Bristol)
  • Trebinje (26.01.2024, 10:00 sati, Hotel Nar)

Iskreno se nadamo da ćete biti u prilici da učestvujete na nekom od info događaja, te bismo cijenili da popunjavanjem registracijskog obrasca potvrdite svoje prisustvo i zainteresovanost. Obrazac možete popuniti OVDJE.

Scroll to Top